Apakah saya dapat menukarkan produk lama yang saya beli dari toko offline/online selain Blibli.com?

Ya. Anda dapat menukarkan produk lama yang Anda beli dari toko offline/online selain Blibli.com selama produk Anda termasuk ke daftar produk yang dapat ditukar dengan layanan Blibli Tukar Tambah. Daftar produk yang dapat ditukar dapat dilihat di masing-masing laman produk